Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi, Türk kanun ve yönetmeliklerine göre zorunlu göstergedir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansıyönetmeliğinde tanımlanmış ve 1 Ocak 2011'tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat alanına sahip tüm binalara çıkarılması zorunlu hale gelmiştir.

Enerji Kimlik Belgesi, verildiği binanın Enerji Performansını göstermektedir ve tıpkı beyaz eşyalardaki gibi A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır. A verimli binayı, G ise verimsiz binayı sembolize etmektedir. Burada şuna dikkat etmek gerekmektedir. Bir bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlıyorsa C enerji sınıfını alır. Eğer olması gereken standartlardan daha iyi bir yapı ise B ve A enerji sınıflarını alabilmektedir. Yani C enerji sınıfı binanın olması gereken azami standartları sağladığını göstermektedir.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Türkiye'de yeni yapılan binaların yapı kullanım izinlerinin çıkarılabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi'ni çıkartmak zorunlu olmuştur. Yeni binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için bina enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Eğer bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılamıyorsa binanın enerji sınıfı C'nin altında olacaktır. Böylece Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni de alamamaktadır.

Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları için ise 2017 yılına kadar süre tanınmıştır. Mevcut binalarda enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Yani mevcut binanın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir. Fakat 2017 yılından sonra yapılacak düzenlemeler ile binaların enerji sınıfına göre bir vergilendirme sistemi getirileceği bilinmektedir.

Ayrıca 2017 yılından sonra tüm bina alım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Böylece satın alan veya kiralayan aldığı yapının Enerji Sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapabilecektir. Ayrıca Enerji Sınıfı yüksek olan binaların yalıtımı, cam-pencere sistemleri ve ısıtma-soğutma-havalandırma sistemlerinin kaliteli ve verimli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle Enerji Sınıfı yüksek olan binalara olan talep gün geçtikçe artacak ve bu da mutlaka yapı fiyatlarına yansıyacaktır.


Nasıl Hesaplanır?
Enerji Kimlik Belgesi hesaplamaları Çevre ve Şehircilik bakanlığına bağlı, online çalışan BEP-TR programı ile yapılmaktadır. BEP-TR, Bina Enerji Performansı Türkiye kelimesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Kimlik Belgesi düzenlenecek olan binanın mimari, mekanik, elektrik ve ısı yalıtım projelerindeki tüm bilgiler BEP-TR programına girilerek işlenir. Ayrıca binanın konumu, yönü, bulunduğu yer vb. bilgiler de programa işlenerek hesaplama yapılır. Program girilen tüm bilgilere göre hafızasında bir referans bina oluşturur. Bu referans bina bilgileri girilen binanın olması gereken azami standartlara sahip hayali bir örneğidir. Eğer girişi yapılan bina, referans binanın standartlarını birebir karşılıyorsa C enerji sınıfını almaktadır. Eğer referans bina standartlarından daha iyi yapı, mekanik, elektrik veya yalıtım özelliklerine sahipse B ve A sınıflarına yükselebilmektedir. Standartları sağlayamıyor ise D, E, F, G enerji sınıflarından birini alabilmektedir. A enerji sınıfı alan binalar günümüzde çok azdır. Bir binanın A enerji sınıfını alabilmesi için yapı bileşenleri, elektrik, mekanik ve yalıtım özelliklerinin çok iyi durumda olmasının yanı sıra genelde alternatif enerji kaynaklarından da (güneş, rüzgar, toprak) yararlanıyor olması gerekmektedir.


Kimler Enerji Kimlik Belgesi Düzenleyebilir?
Enerji Kimlik Belgesini, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlığı eğitimine katılarak başarılı olmuş ve EKB Uzmanı Belgesini almış Mimarlar, Makine, Elektrik ve İnşaat Mühendisleri düzenleyebilmektedir. EKB Uzmanları yeni veya mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenleyebilmektedirler. Yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenleyebilmeleri için aynı zamanda SMM (Serbest Mühendis Müşavir) belgesine sahip olmaları ve çalıştıkları kurumu BEP-TR sistemine kaydettirmeleri gerekmektedir. Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgelerini ise bina kategorisinde yetkili bir Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmasına bağlı çalışan EKB Uzmanları düzenleyebilmektedirler.


Dikkat Edilmesi Gerekenler!

  • Enerji Kimlik Belgenizi mutlaka güvenilir bir firmaya düzenletin. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi sırasında yapılacak usulsüzlüklerden bina sahibi ya da yönetiminin sorumlu olduğunu unutmayın.
  • Piyasada sahte oluşturulmuş Enerji Kimlik Belgeleri bulunmaktadır. O nedenle aldığınız Enerji Kimlik Belgenizi mutlaka aşağıdaki sorgulama linkinden sorgulatınız.
  • Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarında binanın tüm yapı bilgilerinin BEP-TR programına girilmesi gerektiğini unutmayınız. Binanın sadece dış duvar, kapı ve pencerelerini sisteme girip, daire, oda, merdiven bilgilerini girmeden belge düzenleyenlere karşı dikkatli olunuz.
  • Enerji Kimlik Belgesi hesaplamaları birkaç saatte tamamlanabilecek kolaylıkta olabileceği gibi birkaç haftada da tamamlanabilecek zorlukta da olabilir. İşin tamamlanma süresi yapının inşaat alanına ve mimari zorluğuna bağlıdır.

Mesken Elektrik Projeleri

İşyeri Elektrik Projeleri

Copyright © www.bogazicienerji.com


Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur
web stats