Bunları Biliyor Musunuz?

1-) Kaçak elektrik kullanımı nitelikli HIRSIZLIK suçudur. Kaçak elektrik kullananlara mahkemelerce 5 yıla kadar HAPİS cezası verilmekte, ayrıca elektrik tüketim bedeli , Enerji piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK) mevzuatı uyarınca zamlı tarifeye göre belirlenmektedir.


2-) Abone, sayaç ve üzerindeki mühürlerin muhafazasından sorumludur.


3-) Saat üzerindeki plastik mühürün bozulması durumunda; kişiler hakkında kaçak işlemi yapılmakta ve ilgili kişiler hakkında mühür bozma, nitelikli hırsızlık suçlarından, ilgili mahkemeye suç duyurusunda bulunulmaktadır.


4-) Kullandığınız tesisatın aboneliğini, sözleşme yaparak üzerinize almanız ve tesisatı kullandığınız mahalli terk ederken de sözleşmenizi iptal ettirmeniz kanuni bir zorunluluktur.


5-) Abonman sözleşmesi yaptırmak için; güvence bedeli, tapu veya kira sözleşmesi, ticarethane için vergi levhası aslı ile fotokopisini ve hüvviyetinizi yanınızda bulundurunuz. 25.09.2002 tarih 24887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan , EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince, abonelerden güvence bedeli tahsil edilir. 


6-) Faturaya yapılacak itiraz ödemeyi durdurmaz. Fatura itirazınızda haklı görülürseniz mağduriyetiniz giderilecektir.


7-) Son ödeme tarihine kadar faturasını ödemeyen abonelerin elektriği, EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerince kesilir. Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemelerde gecikme zammı hükümleri uygulanır.


8-) Borç veya diğer sebeplerden enerjiniz kesildiğinde, elektriğinizin kesilme gerekçesi ortadan kalktığında mutlaka ilgili abonman servisimize müracaat ederek açma işlemini yaptırmanız gerekmektedir. Aksi halde verilen süre sonunda aboneliğinizin feshi ve sayacınızın kaldırılması sonucu yeniden sözleşme yapmanız gerekir.


9-) Yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisans sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini açarak veya açtırarak kullanan abonelere kaçak elektrik kullanım hükümleri uygulanır.


10-) Abonenin sayaç mahalline yapılan bildirim, şahsına yapılmış sayılır.


11-) Hesap ve tüketim denetimi için faturaların on yıl süre ile saklanması gerekmekte olup, faturalarınızı yıpranmaya karşı ısı ve ışık ortamından koruyunuz.


12-) Tüketim miktarı ve diğer konulardaki şikayet ve müracaatlarınızda sayacınızın son işareti ve tesisat numaranız ile başvurunuz.


13-) Uzun süre enerji kullanmayacağınız zamanlarda (seyahat, yazlık vs.) bağlı bulunduğunuz işletmenize yazılı müracaatta bulununuz.


14-) Fatura tahsilatı  İşletme Veznelerimiz, Bankalar ve PTT kanalı ile yapılmaktadır. Kesinlikle adres mahallinden tahsildar ile tahsilat yapılmamaktadır. Fatura ödeme bürolarına ödeme yapmayınız. Aksi halde mağduriyetinizden şirketimiz sorumlu olmayacaktır.


15-) 8.000 YTL ve üzeri faturalar 332 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince banka kanalı ile ödenmek zorundadır. Yapacağınız havale, EFT işlemlerinde tesisat numaranızı, fatura numarası ve tutarını mutlaka belirtiniz.


16-) Daha fazla bilgi edinmek için EPDK mevzuatına bakabilirsiniz.

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

 

Mesken Elektrik Projeleri

İşyeri Elektrik Projeleri

Copyright © www.bogazicienerji.com


Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur
web stats